Hægt er að ráðstafa hluta eða að öllu leyti iðgjaldi sem er umfram 12% (nú 3,5%) í tilgreinda séreign.

Tilgreind séreign er önnur tegund séreignarsparnaðar en áður hefur boðist og um hana gilda aðrar reglur. Í 22. gr. samþykkta Gildis-lífeyrissjóðs er að finna ákvæði sem gilda um tilgreinda séreign.

 • Allt viðbótariðgjaldið (þ.e. umfram 12% iðgjald og að 15,5%) fer í samtryggingardeild nema sjóðfélagi óski eftir að því verði ráðstafað í tilgreinda séreign.
 • Mikilvægt er að sjóðfélagar geri sér grein fyrir að réttindi í samtryggingardeild geta falið í sér verðmæt tryggingaréttindi.
 • Með ráðstöfun iðgjalds í tilgreinda séreign ávinnst ekki, hvað þau iðgjöld snertir, réttur til ævilangs ellilífeyris, né örorku- og makalífeyris með framreikningi heldur byggir sjóðfélagi upp sjóð sem er séreign viðkomandi.
 • Sjóðfélagi þarf að taka upplýsta ákvörðun um ráðstöfun iðgjalds og tilkynna sínum lífeyrissjóði um ráðstöfun iðgjaldsins.
 • Sjóðfélagi má hvenær sem er breyta því hvernig hann ráðstafar iðgjaldi umfram 12%.
 • Sjóðfélagar í Gildi geta valið um þrjár mismunandi fjárfestingarleiðir.
 • Hægt er að taka út tilgreinda séreign frá 62 ára aldri.
 • Tilgreind séreign erfist.

Gott að vita

 • Hvernig sæki ég um útborgun séreignar?

  Umsóknareyðublöð er að finna hér á vef Gildis. Einnig er hægt að hafa samband við sjóðinn og fá eyðublað sent eða koma og sækja um útgreiðslu. Greitt er út síðasta virka dag mánaðar og þarf umsókn að berast sjóðnum fyrir 21. dag þess mánaðar.

 • Hvernig er séreignarsparnaður ávaxtaður?

  Hjá Gildi er hægt að velja á milli þriggja mismunandi fjárfestingarleiða sem byggjast á samspili ávöxtunar og áhættu ásamt ólíkum þörfum og áhættuvilja sjóðfélaga.

 • Erfist séreignarsparnaður?

  Séreignarsparnaður er séreign viðkomandi sem erfist að fullu til lögerfingja og skiptist milli þeirra eftir reglum erfðalaga. Láti sjóðfélagi ekki eftir sig maka eða börn rennur séreignin til dánarbúsins.