Stjórn og nefndir

Stjórn Gildis fer með yfirstjórn sjóðsins. Endurskoðunarnefnd fylgist með áhættustýringu og virkni eftirlits. Innan Gildis starfar einnig nefnd um laun stjórnarmanna.

Átta manns skipa stjórn sjóðsins. Fjórir kjörnir fyrir hönd sjóðfélaga og fjórir tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins. Kjörtímabil er tvö ár og er helmingur sæta stjórnarmanna og varamanna undir árlega.

Fulltrúar sjóðfélaga og vinnuveitenda gegna formennsku stjórnar til skiptis eitt ár í senn. Stjórnin fer með yfirstjórn sjóðsins og skal fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir er varða stefnumótun og starfsemi Gildis.

AÐALMENN:


VARAMENN:


  • Ingibjörg Ólafsdóttir. Kosin á ársfundi 2023.
  • Inga Jóna Friðgeirsdóttir. Tilnefnd af SA 2023.
  • Páll Ásgeir Guðmundsson. Tilnefndur af SA 2024.
  • Trausti Jörundarson. Kosinn á ársfundi 2024.


Framkvæmdastjóri er Davíð Rúdólfsson.

Stjórn Gildis skipar þriggja manna endurskoðunarnefnd sem starfar í umboði og á ábyrgð hennar. Endurskoðunarnefnd fylgist með áhættustýringu og áhættueftirliti sjóðsins og virkni innra eftirlits og endurskoðunar. Hún á að tryggja fylgni við lög og reglur, gera tillögu að ytri endurskoðanda og meta óhæði hans.

Nefndarmenn:

  • Helgi F. Arnarson, formaður
  • Freyja Önundardóttir
  • Perla Ösp Ásgeirsdóttir

Innan Gildis starfar fjögurra manna nefnd um laun stjórnarmanna, en verkefni hennar er að undirbúa og leggja fram tillögu til ársfundar um laun stjórnar fyrir komandi ár.

Nefndarmenn:
Fulltrúar atvinnurekenda Jón Kristinn Sverrisson
Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir
Fulltrúar launamanna Stefán Ólafsson
Eyþór Þ. Árnason