Stjórn og nefndir

Stjórn Gildis fer með yfirstjórn sjóðsins. Endurskoðunarnefnd fylgist með áhættustýringu og virkni eftirlits. Innan Gildis starfar einnig nefnd um laun stjórnarmanna.

Átta manns skipa stjórn sjóðsins. Fjórir kjörnir fyrir hönd sjóðfélaga og fjórir tilnefndir af Samtökum atvinnulífsins. Kjörtímabil er tvö ár og er helmingur sæta stjórnarmanna og varamanna undir árlega.

Fulltrúar sjóðfélaga og vinnuveitenda gegna formennsku stjórnar til skiptis eitt ár í senn. Stjórnin fer með yfirstjórn sjóðsins og skal fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir er varða stefnumótun og starfsemi Gildis.

AÐALMENN:


VARAMENN:


  • Páll Ásgeir Guðmundsson. Tilnefndur af SA 2022.
  • Ingibjörg Ólafsdóttir. Kosin á ársfundi 2023.
  • Inga Jóna Friðgeirsdóttir. Tilnefnd af SA 2023.
  • Eyþór Þ. Árnason. Kosinn á ársfundi 2022.


Framkvæmdastjóri er Árni Guðmundsson.

Stjórn Gildis skipar þriggja manna endurskoðunarnefnd sem starfar í umboði og á ábyrgð hennar. Endurskoðunarnefnd fylgist með áhættustýringu og áhættueftirliti sjóðsins og virkni innra eftirlits og endurskoðunar. Hún á að tryggja fylgni við lög og reglur, gera tillögu að ytri endurskoðanda og meta óhæði hans.

Nefndarmenn
Sigrún Guðmundsdóttir löggiltur endurskoðandi, formaður
Ásgeir Brynjar Torfason sérfræðingur á sviði fjármála og reikningsskila
Freyja Önundardóttir útgerðarstjóri Önundar hf.

Innan Gildis starfar fjögurra manna nefnd um laun stjórnarmanna, en verkefni hennar er að undirbúa og leggja fram tillögu til ársfundar um laun stjórnar fyrir komandi ár.

Nefndarmenn:
Fulltrúar atvinnurekenda Björgvin Jón Bjarnason
Stefanía Kolbrún Ásbjörnsdóttir
Fulltrúar launamanna Kolbeinn Gunnarsson
Þórir Jóhannesson