Fjárfestingarstefna

Fjárfestingarstefna Gildis er gerð með það að markmiði að ávaxta fé sjóðsins með hliðsjón af hagfelldustu kjörum sem í boði eru á hverjum tíma með tilliti til áhættu.

Hægt er að nálgast fjárfestingarstefnu Gildi fyrir árið 2022 í heild sinni hér:Samtryggingardeild

Í fjárfestingarstefnu samtryggingardeildar Gildis fyrir árið 2022 er lagt upp með að auka við samanlagt vægi hlutabréfa og draga á móti úr samanlögðu vægi skuldabréfa. Hlutfall innlendra hlutabréfa og skuldabréfa með ábyrgð ríkisins er hækkað frá stefnu ársins 2021 en á móti lækkar viðmið stefnunnar fyrir veðskuldabréf, skuldabréf fyrirtækja og erlendra skuldabréfa. Áfram er þó lögð áhersla á að auka við vægi veðskuldabréfa og skuldabréfa fyrirtækja frá því sem nú er. Undir aðrar fjárfestingar í stefnunni heyra erlendir fasteignasjóðir og erlendir innviðasjóðir, auk erlendra vogunarsjóða sem eru í innlausnarferli. Í stefnunni er lagt upp með að vægi eigna í erlendri mynt verði 39% og er það óbreytt frá fyrri stefnu.

Verðbréfaflokkur Stefna 2022 Lágmark Hámark
Innlán 0,5% 0% 10,0%
Skuldabréf 46,5% 35,0% 65,0%
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins 18,5% 12,0% 27,0%
Skuldabréf banka og sparisjóða 7,0% 3,0% 11,0%
Veðskuldabréf 10,0% 2,0% 16,0%
Skuldabréf sveitarfélaga 2,0% 0% 5,0%
Skuldabréf fyrirtækja 7,0% 2,0% 14,0%
Erlendir skammtímasjóðir 0% 0% 10,0%
Erlend skuldabréf 2,0% 0,0% 12,0%
Hlutabréf 52,0% 35,0% 60,0%
Innlend hlutabréf 21,0% 11,0% 28,0%
Erlend hlutabréf 31,0% 18,0% 38,0%
Aðrar fjárfestingar 1,0% 0% 4,0%

Séreignardeild

Í fjárfestingarstefnu séreignardeilda er vægi leiðanna í hlutabréfum og skuldabréfum óbreytt. Framtíðarsýn 1 er þannig að jafnaði með 65% safnsins í skuldabréfum og 35% í hlutabréfum og Framtíðarsýn 2 er að jafnaði 80% í skuldabréfum og 20% í hlutabréfum. Framtíðarsýn 3 fjárfestir áfram einungis í verðtryggðum innlánum.

Þær breytingar voru gerðar á fjárfestingarstefnu Framtíðarsýnar 1 og 2 frá stefnu ársins 2021 að dregið er úr vægi erlendra hlutabréfa, skuldabréfa með ábyrgð ríkisins og erlendra skuldabréfa. Á sama tíma er aukið við vægi innlendra hlutabréfa, skuldabréfa banka og sparisjóða og skuldabréfa fyrirtækja. Markmið um vægi eigna í erlendri mynt er óbreytt frá fyrri stefnu eða 26% í tilfelli Framtíðarsýnar 1 og 18% hjá Framtíðarsýn 2.

Framtíðarsýn 1

Stefna 2022 Lágmark Hámark
Skuldabréf 65,0% 55,0% 75,0%
Innlán 1,0% 0% 15,0%
Skuldabréf með ríkisábyrgð 25,0% 12,0% 65,0%
Skuldabréf banka og sparisjóða 17,0% 0% 26,0%
Veðskuldabréf 0% 0% 10,0%
Skuldabréf sveitarfélaga 3,0% 0% 10,0%
Skuldabréf fyrirtækja 16,0% 0% 23,0%
Erlendir skammtímasjóðir 0% 0% 10,0%
Erlend skuldabréf 3,0% 0% 15,0%
Hlutabréf 35,0% 25,0% 45,0%
Innlend hlutabréf 16,0% 0% 25,0%
Erlend hlutabréf 19,0% 10,0% 40,0%

Framtíðarsýn 2

Stefna 2022 Lágmark Hámark
Skuldabréf og innlán 80,0% 70,0% 90,0%
Innlán 1,0% 0% 15,0%
Skuldabréf með ábyrgð ríkisins 30,0% 20,0% 80,0%
Skuldabréf banka og sparisjóða 21,0% 0% 28,0%
Veðskuldabréf 0% 0% 10,0%
Skuldabréf sveitarfélaga 4,0% 0% 10,0%
Skuldabréf fyrirtækja 20,0% 0% 26,0%
Erlendir skammtímasjóðir 0% 0% 10,0%
Erlend skuldabréf 4,0% 0% 15,0%
Hlutabréf 20,0% 10,0% 30,0%
Innlend hlutabréf 9,0% 0% 20,0%
Erlend hlutabréf 11,0% 5,0% 25,0%

Framtíðarsýn 3

Stefna 2022 Lágmark Hámark
Verðtryggð innlán 100% 100% 100%