23. desember 2022

Lífeyrisgreiðslur hækka

See English below


Lífeyrisréttindi allra sjóðfélaga Gildis hækka frá og með 1. janúar 2023 en hækkunin er mismunandi mikil eftir aldri sjóðfélaga. Ástæðan er að nýjar spár gera ráð fyrir að þeir sem yngri eru muni að jafnaði lifa lengur en þeir sem eldri eru og fái því greiddan ellilífeyri í fleiri ár.

Breytingin hefur þau áhrif að lífeyrisgreiðslur hækka á nýju ári og geta lífeyrisþegar búist við hærri greiðslum frá og með mánaðamótum janúar/febrúar. Hækkunin nemur 10,5% hjá ellilífeyrisþegum sem náð hafa 67 ára aldri sem og maka- og örorkulífeyrisþegum. Ellilífeyrir sjóðfélaga á aldrinum 60 til 66 ára hækkar á bilinu 6,9% til 10,3%.

Hækkunin kemur í framhaldi af því að fjármála- og efnahagsráðuneytið staðfesti 13. desember breytingar á samþykktum Gildis, sem afgreiddar voru á ársfundi sjóðsins í apríl. Samkvæmt breytingunum aukast réttindi allra sjóðfélaga en þau hækka mest hjá þeim sem elstir eru. Hækkunin kemur til vegna góðrar afkomu sjóðsins síðustu ár en á móti voru teknar upp nýjar spár um lífslíkur sem auka skuldbindingar sjóðsins.

Breytingar á réttindum eftir fæðingarári:

Árgangur Breyting Árgangur Breyting Árgangur Breyting Árgangur Breyting
2005 1,2% 1992 1,5% 1979 2,6% 1966 5,5%
2004 1,2% 1991 1,5% 1978 2,7% 1965 5,8%
2003 1,2% 1990 1,7% 1977 2,8% 1964 6,1%
2002 1,3% 1989 1,7% 1976 3,0% 1963 6,6%
2001 1,3% 1988 1,8% 1975 3,2% 1962 6,9%
2000 1,3% 1987 1,8% 1974 3,4% 1961 7,4%
1999 1,3% 1986 1,9% 1973 3,6% 1960 7,9%
1998 1,4% 1985 2,0% 1972 3,8% 1959 8,3%
1997 1,4% 1984 2,0% 1971 4,1% 1958 8,9%
1996 1,4% 1983 2,1% 1970 4,3% 1957 9,4%
1995 1,4% 1982 2,2% 1969 4,5% 1956 9,9%
1994 1,5% 1981 2,3% 1968 4,9% 1955 10,3%
1993 1,5% 1980 2,5% 1967 5,1%

Pension payments increase


The pension rights of all Gildi´s fund members will increase as of January 1, 2023, but the increase varies depending on the age of the fund members. The reason is that new life expectancy forecasts assume that those who are younger will generally live longer on average than those who are older and will therefore receive payments for a longer period under the retirement pension benefit scheme.

This change will increase the pension payments and pensioners can therefore expect to receive higher payments from the end of January 2023. The increase amounts to 10.5% for old-age pensioners who have reached the age of 67, as well as spouse and disability pensioners. Fund members between the ages of 60 and 66, that receive retirement pension, will see an increase between 6.9% and 10.3%.

The increase comes after the Ministry of Finance and Economy confirmed on December 13th changes to Gildis's articles of association, which were confirmed at the fund's annual meeting in April. According to the changes, all members will receive increased rights, more for the oldest members than youngest. The increase is mainly due to the fund’s good return in recent years, but also due to new life expectancy forecasts, the fund's had to increase it’s obligations.

Changes by year of birth:

Year of birth Change Year of birth Change Year of birth Change Year of birth Change
2005 1,2% 1992 1,5% 1979 2,6% 1966 5,5%
2004 1,2% 1991 1,5% 1978 2,7% 1965 5,8%
2003 1,2% 1990 1,7% 1977 2,8% 1964 6,1%
2002 1,3% 1989 1,7% 1976 3,0% 1963 6,6%
2001 1,3% 1988 1,8% 1975 3,2% 1962 6,9%
2000 1,3% 1987 1,8% 1974 3,4% 1961 7,4%
1999 1,3% 1986 1,9% 1973 3,6% 1960 7,9%
1998 1,4% 1985 2,0% 1972 3,8% 1959 8,3%
1997 1,4% 1984 2,0% 1971 4,1% 1958 8,9%
1996 1,4% 1983 2,1% 1970 4,3% 1957 9,4%
1995 1,4% 1982 2,2% 1969 4,5% 1956 9,9%
1994 1,5% 1981 2,3% 1968 4,9% 1955 10,3%
1993 1,5% 1980 2,5% 1967 5,1%