Tilgreind séreign

Hækkun iðgjalds 1. júlí – val um ráðstöfun viðbótariðgjalds 

Iðgjald atvinnurekenda í lífeyrissjóði fólks á almennum vinnumarkaði hækkar um 1,5% 1. júlí 2017 og verður þá 10% en iðgjald launþega verður óbreytt áfram 4% (samtals 14% lágmarksiðgjald).

Er þetta í samræmi við ákvæði kjarasamninga ASÍ og SA frá 21. janúar 2016. Samhliða gefst sjóðfélögum sem þess óska tækifæri til að ráðstafa að hluta eða öllu leyti því iðgjaldi sem er umfram 12% (nú 2%) í tilgreinda séreign. Hjá Gildi geta einnig þeir sjóðfélagar sem þegar greiða 15,5% iðgjald ráðstafað allt að 3,5% í tilgreinda séreign.

Tilgreind séreign er önnur tegund séreignarsparnaðar en áður hefur boðist og um hana gilda aðrar reglur. Í 22. gr. samþykkta Gildis-lífeyrissjóðs er að finna ákvæði sem gilda um tilgreinda séreign.

  •  Allt viðbótariðgjaldið fer í samtryggingardeild nema sjóðfélagi óski eftir að því verði ráðstafað í tilgreinda séreign.
  • Mikilvægt er að sjóðfélagar geri sér grein fyrir að réttindi í samtryggingardeild geta falið í sér verðmæt tryggingaréttindi.
  • Með ráðstöfun iðgjalds í tilgreinda séreign ávinnst ekki, hvað þau iðgjöld snertir, réttur til ævilangs ellilífeyris, né örorku- og makalífeyris með framreikningi heldur byggir sjóðfélagi upp sjóð sem er séreign viðkomandi.
  • Sjóðfélagi þarf að taka upplýsta ákvörðun um ráðstöfun iðgjalds og tilkynna sínum  lífeyrissjóði um ráðstöfun iðgjaldsins.
  • Sjóðfélagi má hvenær sem er breyta því hvernig hann ráðstafar iðgjaldi umfram 12%.
  • Sjóðfélagar í Gildi geta valið um þrjár mismunandi fjárfestingarleiðir.
  • Hægt verður að byrja að taka út tilgreindan séreignarsparnað frá 62 ára aldri og dreifist þá útborgun á þau ár sem vantar í 67 ára aldur. Undantekning ef inneign nemur lægri fjárhæð en 1.277.000 kr. (m.v. júní 2017).
  • Tilgreindan séreignarsparnað verður ekki unnt að nota til að safna skattfrjálst til húsnæðiskaupa eða til að greiða skattfrjálst niður húsnæðislán.
  • Tilgreind séreign erfist

Hér að neðan er eyðublað sem sjóðfélagi þarf að fylla út vilji hann ráðstafa iðgjaldi umfram 12% í tilgreinda séreign. Það er hægt að gera með rafrænum hætti með rafrænni undirskrift eða með því að fylla út eyðublaðið, prenta út og undirrita og koma því til sjóðsins. Í eyðublaðinu er að finna ítarlegar upplýsingar um tilgreindu séreignina og hvaða þættir það eru sem sjóðfélagi þarf að líta til áður en hann tekur ákvörðun um hvernig hann vill ráðstafa iðgjaldinu.

Allar frekari upplýsingar veitir starfsfólk Gildis á skrifstofu sjóðsins í Guðrúnartúni 1 eða í síma 515 4700.

Tilgreind séreign pdf Ráðstöfun á iðgjaldi í tilgreinda séreign með rafrænum skilríkjum.

Ef þú hefur ekki rafræn skilríki getur þú fyllt út eyðublaðið hér að neðan:

Tilgreind séreign pdf Ráðstöfun á iðgjaldi í tilgreinda séreign – PDF eyðublað.

Ef flytja á iðgjald vegna tilgreindrar séreignar til annars vörsluaðila lífeyrissparnaðar þarft þú að fylla út eyðublaðið hér að neðan.

Tilgreind séreign Viðauki pdf Viðauki við tilkynningu um tilgreinda séreign – PDF eyðublað.

Til að opna skjalið þarf að hafa Adobe reader.  Ef þú hefur hann ekki getur þú nálgast hann hérna.